Com treballem

Diagnòstic

És un procés per a conèixer la persona i les seves dificultats, però també les seves virtuts. Mitjançant una entrevista inicial i un seguit de proves, s’anirà analitzant el perfil de la persona per a crear una orientació sobre com cal treballar per tal de potenciar les seves capacitats i solucionar qualsevol tipus de problemàtica.

Reeducació

És un tractament psicopedagògic on es treballa una sèrie d’habilitats/ capacitats bàsiques-elementals que per qualsevol motiu la persona no ha assolit i li dificulten l’aprenentatge actual. És reforçar els fonaments de la educació, els pilars bàsics per a poder seguir construint el nostre coneixement.

Noves tecnologies

Noves tecnologies per treballar els processos lectors: El mètode Glifing és un entrenament lector que es realitza a través d’un joc d’ordinador, amb l’objectiu de millorar tant la velocitat com la comprensió lectora.

Orientació

De vegades necessitem que des de fora ens facin veure les coses més clares. De vegades necessitem parlar amb algú per poder escoltar-nos i entendre’ns. L’orientació psicològica o psicopedagògica es un punt de reflexió sobre les nostres dificultats i com poder millorar-les.

Consultes aïllades

És un procés per a conèixer la persona i les seves dificultats, però també les seves virtuts. Mitjançant una entrevista inicial i un seguit de proves, s’anirà analitzant el perfil de la persona per a crear una orientació sobre com cal treballar per tal de potenciar les seves capacitats i solucionar qualsevol tipus de problemàtica.